Jaarverslag Medezeggenschapsraad o.b.s. De Wissel te Uitgeest
2014-2015
 
Voorwoord
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De Wissel.
In dit verslag wordt weergegeven wat de MR in het schooljaar 2014-2015 heeft kunnen betekenen voor de school.
De MR denkt mee en beslist mee over diverse onderwerpen op school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Wissel.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via instemmingsrecht. Deze rechten zijn bij wet geregeld.
De MR heeft regelmatig overleg met de directie. In het schooljaar 2014-2015 zijn we zeven maal bijeen geweest.
Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, het sociaal klimaat op school, het schoolontwikkelplan, de kwaliteit van het onderwijs, de personele bezetting, communicatie en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag van u!
 
Veel leesplezier.
 
Vriendelijke groet, namens de volledige MR,
Anouk Burgering, voorzitter
 
  
Vergaderingen
In het schooljaar 2014-2015 is de MR zeven maal bijeen geweest voor een overleg. De vergaderingen zijn openbaar. Het is voor ouders mogelijk om de MR vergaderingen bij te wonen.
 
Samenstelling
De leden van de MR zijn:

Ouders
  1. Yvette de Roy van Zuydewijn
  2. Marco Lucas
  3. Anouk Burgering, voorzitter

Leerkrachten
  1. Anneke Gransbergen (GMR)
  2. Dagmar van Holten, secretaris
  3. Linda Schelvis
 
Onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn besproken:  
 
 
Vooruitblik 2015-2016
 
Het komend jaar zullen het leerlingaantal, het sociale klimaat, overblijf het nieuwe schoolplein en de TSO regelmatig op de agenda staan.
Daarnaast zal er een nieuwe voorzitter MR worden gekozen.
 
De vergaderingplanning voor volgend schooljaar wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar opgesteld.
 
Contactgegevens
Wilt u meer informatie over de MR, wilt u de notulen ontvangen of wilt u een onderwerp met ons bespreken? Neem dan contact met ons op via e-mail mr@dewisseluitgeest.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.