Spelend leren en ontwikkelen


Centraal in de voorschool staat het begeleid spelen. We gaan niet met de kinderen ‘aan het werk’, maar begeleiden ze in hun spel en reiken binnen het spel nieuwe ideeën aan. Kort gezegd, de volwassene moet meedoen aan het spel, moet ‘praatspelen’. Verwoord wat je doet, stel vragen, herhaal de zinnen die de kinderen uitspreken en maak ze langer.
Kinderen die spelen, ontwikkelen zich. Volwassenen kunnen in de rol van spelpartner zowel de spelontwikkeling als andere facetten van de kinderlijke ontwikkeling stimuleren.  Het is de kunst om mee te gaan in de ‘stroming’ van het spel van het kind.
 
Het spelen van kinderen geeft plezier en verhoogt het welbevinden, maar dat is niet het enige doel. Spelen is heel belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn begeleid spel en spelmatige instructie in schoolse kennis en vaardigheden effectieve manieren om beginnende schoolse vaardigheden te bevorderen.
 
Spel vervult een grote rol in de persoonlijkheidsontwikkeling. Het bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid omdat het voortdurend een beroep doet op competenties als actief zijn, initiatieven nemen, communiceren, samenwerken, plannen maken en oplossingen voor problemen bedenken.
 
Je kunt het spel, de ontwikkeling en de interactie tussen peuters en kleuters stimuleren door:  
Je kunt een spelactiviteit bewust inzetten om kinderen iets te leren. Omdat de volwassene het spel leidt of begeleidt, bestaat echter al snel het gevaar dat het uitdraait op een schools lesje. Bij spelend leren is het de kunst om het spelelement te behouden en om al spelend de kinderen te boeien en actief te betrekken. Om het spontane spel van jonge kinderen niet te verstoren, kun je het beste het spel van het kind spiegelen. Geen vragen stellen maar met plezier spelen en af en toe een beetje taal aan het spel toevoegen. Als de kans zich voordoet, kun je een woord benadrukken.
 
Voorbereiden op de basisschool
We willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun schoolloopbaan. Als kinderen naar de peutergroep of het kinderdagverblijf gaan, krijgen ze al een aantal vaardigheden aangeboden, zoals functioneren in een groep, rekening houden met elkaar en het spelen met elkaar. Bovenop deze vaardigheden hebben de pedagogisch medewerkers (leidsters) van de voorschool extra tijd en aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat. Hiermee geven we de peuters een stevige basis om soepel op de basisschool in te stromen.
 
Tijdens het begeleid spelen zijn de leidsters bewust bezig met het versterken van de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat:  
Naast het begeleid spelen samen met de peuters, zijn er nog andere manieren om actief bezig te zijn met taalontwikkeling.
Er wordt regelmatig voorgelezen. Voorlezen is leuk en gezellig, het zorgt voor een fijne sfeer. Kinderen leren er veel van, vooral als ze actief meedoen. Tijdens het voorlezen zullen er vragen aan de kinderen gesteld worden over het verhaal dat ze net hebben gehoord, maar ook of ze kunnen voorspellen hoe het verder zal gaan. Er zijn verschillende soorten boeken aanwezig, zoals prentenboeken, informatieve boeken, boeken met liedjes en rijmpjes en voorleesboeken.
Er wordt aandacht geschonken aan rijmen, door samen liedjes te zingen en versjes op te zeggen. Maar ook door kinderen uit te dagen zelf rijmwoorden te maken. Hiervoor zijn veel taalspelletjes beschikbaar.
 

OBS De Wissel | De Hoop 3 | 1911 KX Uitgeest | 0251-880 707 | info.dewissel@isobscholen.nl