Meerbegaafdheidsbeleid


In het kader van passend onderwijs is het logisch ook voldoende aandacht en zorg te bieden aan kinderen die meer aan kunnen. Binnen het Daltononderwijs is dat eenvoudig toe te passen, door het aanpassen van de taak op het niveau van de leerling. Hierdoor is de taak voor ieder kind een uitdaging. Sinds schooljaar 2010-2011 hebben we de mogelijkheid een dag in de week speciale aandacht te geven aan kinderen die bovengemiddeld presteren, door middel van een plusklas, de Wizzelklas genaamd.


OBS De Wissel | De Hoop 3 | 1911 KX Uitgeest | 0251-880 707 | info.dewissel@isobscholen.nl