De Wissel in het kort


Openbaar
De Wissel is de school voor openbaar onderwijs in Uitgeest-Zuid met een moderne en gezellig ingerichte accommodatie. Uiteraard zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school maken onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende achtergronden. 

Alles onder één dak

Nokia_Foto's_031De Wissel is een gezellige school met een goede sfeer. Wij hechten veel belang aan rust binnen onze school, zodat er een goed werkklimaat ontstaat. Samen streven we ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen op onze school. Er worden veel gezamenlijke activiteiten met de kinderen gedaan. We werken regelmatig met andere groepen samen en we betrekken graag de ouders bij de school. We hebben in ons gebouw vele faciliteiten ter beschikking. Alles is overzichtelijk voor kinderen en ouders. We proberen uit alle leerlingen het beste te halen. Door het optimaal benutten van onze omstandigheden is ons onderwijs tot op heden succesvol gebleken. Ouders en kinderen van de school geven aan de school als zeer prettig te ervaren. 

Dalton, wat is dat?
De term Daltononderwijs zegt niet iedereen iets, maar het is niets vreemds. Eenvoudig gezegd draait het naast de normale lesstof om het bijbrengen van zelfstandigheid, het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het leren samenwerken met anderen. Dit begint al bij de kleuters.
Bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid helpt bijvoorbeeld niet de juf met veters strikken, maar een klasgenootje die deze vaardigheid al beheerst. In de hogere groepen helpen de kinderen elkaar bijvoorbeeld met vragen over de lesstof.
Voor het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden werken we met een taak. Hierin staat alle lesstof voor een week, die de kinderen zelfstandig of met een maatje kunnen maken. Bij de kleuters starten we met één of twee opdrachten per week. Geleidelijk naar groep 8 toe krijgen de kinderen meer en grotere opdrachten uit te voeren waarvoor een vastgestelde tijdsduur staat. De kinderen kunnen voor een groot deel zelf de aanpak kiezen. 
Zij worden hierin uiteraard begeleid door de leerkracht.
Samenwerken met een maatje of in groepjes neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. Kinderen leren hoe ze kunnen samenwerken en merken dat ze daardoor beter in staat zijn de lesstof zich eigen te maken. Ook deze vaardigheid wordt door de jaren heen opgebouwd.
De lessen worden in de eigen groep gevolgd, bij gelegenheid worden activiteiten met gemengde groepen gedaan. We werken met de beste lesmethodes, alle vakken komen aan bod.
Het lesgeven op basis van deze Daltonprincipes (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken) vormt een goede voorbereiding op het succesvol functioneren van de kinderen in de maatschappij. Zo sluit De Wissel goed aan bij het huidig voortgezet onderwijs waar tegenwoordig meer zelfstandigheid gevraagd wordt van de leerlingen.
Meer informatie over het Daltononderwijs kunt u vinden op www.dalton.nl.
  
Extra aandacht
Ook binnen De Wissel komt het voor dat kinderen moeite hebben met een onderdeel van het lesprogramma of dat er een achterstand in de ontwikkeling ontstaat. Er is dan extra hulp beschikbaar in de klas en indien nodig zelfs buiten de klas. Maar er is ook extra uitdaging voor kinderen die wat verder zijn dan de rest van de groep. Juist binnen het Daltononderwijs merken we deze kinderen eerder op en is het eenvoudiger om hier (onopvallend) op in te spelen.

Resultaat
De resultaten van de leerlingen op De Wissel zijn goed. De inspectie van het onderwijs schrijft in haar rapport: ’Het geheel van de resultaten aan het einde van de basisschool die door de inspectie zijn beoordeeld, liggen boven de grens van de inspectie’. Gestructureerd onderwijs met de modernste methoden werpt zijn vruchten af. Het Daltononderwijs zorgt voor een goed inzicht in de leerhouding van de leerlingen. Dit maakt het eenvoudiger om elke leerling een passend advies te kunnen geven voor een succesvolle aansluiting op het voortgezet onderwijs.
 

Bewegen is gezond
Voor lichamelijke opvoeding hebben wij een inpandige gymzaal. Voor de kleutergroepen hebben wij op de verdieping een grote, goed uitgeruste speelzaal, waar zij elke dag gebruik van kunnen maken.
 
 
Opvoeden?
Opvoeden doen we samen. Ouders en school spelen hierin beide een belangrijke rol. Mede daarom is er op vaste momenten een persoonlijk gesprek met de ouders, waarin we even bijpraten. Natuurlijk kunnen er ook tussendoor afspraken gemaakt worden.
 

Tussenschoolse opvang
Niet altijd de gelegenheid om de kinderen thuis te laten lunchen? Geen probleem. Op de dagen dat er ook ’s middags een lesprogramma is, kan er gebruik worden gemaakt van een goede en betrouwbare overblijfregeling. Dagelijks maken ongeveer 50 kinderen daar gebruik van. Gewoon gezellig aan een tafel met vriendjes je broodje eten onder toezicht van gediplomeerde vrijwilligers met jarenlange ervaring. Na het lunchen is er nog tijd om te spelen of te ontspannen, waarna de kinderen weer vol energie aan de middag kunnen beginnen. Bij slecht weer kunnen de kinderen tussen de middag lekker spelen in onze ruime gymzaal.
 
 
Buitenschoolse opvang
Binnen onze school kunt u ook gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door kinderopvangorganisatie Kidsbest. Dankzij deze samenwerking in combinatie met de tussenschoolse opvang biedt De Wissel u de mogelijkheid om uw kind(eren) van 7.30 tot 18.30 uur vertrouwd achter te laten.
 
 
Klaar voor de toekomst
We bereiden kinderen voor op de toekomst. Niet alleen voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de maatschappij daarna. Techniek en ICT nemen een belangrijke plaats in onze samenleving in. Daarom worden deze volop ingezet als hulpmiddel bij onze lessen, zodat kinderen er vertrouwd mee raken. Daarnaast leren we de kinderen oog te hebben voor hun omgeving, zodat ze die beter weten te respecteren en waarderen.
 
 
Wilt u nog meer weten?
Neemt u gerust contact op met onze directie.
Carola van der Eng (directeur) en Marit Veldhuijs (adjunct-directeur)
Telefoon: 0251-880707
Mail: info.dewissel@isobscholen.nl
Website: www.dewisseluitgeest.nl