De Wissel in het kort


Openbaar

De Wissel is de school voor openbaar onderwijs in Uitgeest met een moderne en gezellig ingerichte accommodatie. Uiteraard zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school maken onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende achtergronden. 

 

Alles onder één dak

Nokia_Foto's_031Binnen ons gebouw werken basisschool De Wissel en kinderopvangorganisatie Kidsbest met elkaar samen, gezamenlijk vormen we Daltonkindcentrum De Wissel. Zo bieden we dagelijks  opvang en onderwijs voor kinderen van 0 - 12 jaar. Het gebouw is open van 7. 30 - 18.30 uur. Verder hebben we in ons gebouw de beschikking over een gymzaal, een speelzaal voor de kleuters, een gezellige bibliotheek en een computerruimte. 
 

Dalton, wat is dat?

Naast het aanbieden van de verplichte lesstof, besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van zelfstandigheid, het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het leren samenwerken met anderen. Dit begint al bij de peuters en loopt door tot en met groep 8.

Bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid helpt bijvoorbeeld niet de juf met veters strikken, maar een klasgenootje die deze vaardigheid al beheerst. In de hogere groepen helpen de kinderen elkaar bijvoorbeeld met vragen over de lesstof.

Voor het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden werken we met een taak. Hierin staat alle lesstof voor een week, die de kinderen zelfstandig of met een maatje kunnen maken. Bij de kleuters starten we met één of twee opdrachten per week. Geleidelijk naar groep 8 toe krijgen de kinderen meer en grotere opdrachten uit te voeren waarvoor een vastgestelde tijdsduur staat. De kinderen kunnen voor een groot deel zelf de aanpak kiezen. Zij worden hierin uiteraard begeleid door de leerkracht.
 

Samenwerken met een maatje of in groepjes neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. Kinderen leren hoe ze kunnen samenwerken en merken dat ze daardoor beter in staat zijn de lesstof zich eigen te maken. Ook deze vaardigheid wordt door de jaren heen opgebouwd. De lessen worden in de eigen groep gevolgd, bij gelegenheid worden activiteiten met gemengde groepen gedaan. 

Het lesgeven op basis van deze Daltonprincipes (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken) vormt een goede voorbereiding op het succesvol functioneren van de kinderen in de maatschappij. Zo sluit De Wissel goed aan bij het huidig voortgezet onderwijs waar tegenwoordig meer zelfstandigheid gevraagd wordt van de leerlingen.

Meer informatie over het Daltononderwijs kunt u vinden op www.dalton.nl.

  

Extra aandacht

Ook binnen De Wissel komt het voor dat kinderen moeite hebben met een onderdeel van het lesprogramma of dat er een achterstand in de ontwikkeling ontstaat. Er is dan extra hulp beschikbaar in de klas en indien nodig zelfs buiten de klas. Maar er is ook extra uitdaging voor kinderen die wat verder zijn dan de rest van de groep. Juist binnen het Daltononderwijs merken we deze kinderen eerder op en is het eenvoudiger om hier (onopvallend) op in te spelen.

 

Resultaat

De resultaten van de leerlingen op De Wissel zijn goed. De inspectie van het onderwijs schrijft in haar rapport: ’Het geheel van de resultaten aan het einde van de basisschool die door de inspectie zijn beoordeeld, liggen boven de grens van de inspectie’. Gestructureerd onderwijs met de modernste methoden werpt zijn vruchten af. Het Daltononderwijs zorgt voor een goed inzicht in de leerhouding van de leerlingen. Dit maakt het eenvoudiger om elke leerling een passend advies te kunnen geven voor een succesvolle aansluiting op het voortgezet onderwijs.

 

Bewegen is gezond

Voor lichamelijke opvoeding hebben wij een inpandige gymzaal. De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Voor de kleutergroepen hebben wij op de verdieping een grote, goed uitgeruste speelzaal, waar zij elke dag gebruik van kunnen maken.

  

Opvoeden?

Opvoeden doen we samen. Ouders en school spelen hierin beide een belangrijke rol. Mede daarom is er op vaste momenten een persoonlijk gesprek met de ouders, waarin we even bijpraten. Natuurlijk kunnen er ook tussendoor afspraken gemaakt worden.

 

Tussenschoolse opvang

Niet altijd de gelegenheid om de kinderen thuis te laten lunchen? Geen probleem. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen overblijven. Dagelijks maken ongeveer 80 kinderen daar gebruik van. De overblijf wordt geregeld door de organisatie Brood & Spelen. Na het lunchen is er tijd om te spelen of te ontspannen, waarna de kinderen weer vol energie aan de middag kunnen beginnen. Bij slecht weer kunnen de kinderen tussen de middag lekker spelen in onze ruime gymzaal.
 

Klaar voor de toekomst

We bereiden kinderen voor op de toekomst. Niet alleen voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de maatschappij daarna. Techniek en ICT nemen een belangrijke plaats in onze samenleving in. Daarom worden deze volop ingezet als hulpmiddel bij onze lessen, zodat kinderen er vertrouwd mee raken. Daarnaast leren we de kinderen oog te hebben voor hun omgeving, zodat ze die beter weten te respecteren en waarderen.
  

Wilt u nog meer weten?

Neemt u gerust contact op met onze directie.
Carola van der Eng (directeur) en Marit Veldhuijs (adjunct-directeur)
Telefoon: 0251-880707
Mail: info.dewissel@isobscholen.nl
Website: www.dewisseluitgeest.nl