Dalton


Een Daltonschool is een heel gewone basisschool, waar alle vakken worden aangeboden die op andere scholen ook worden aangeboden.  Maar wat maakt De Wissel dan zo anders, zo bijzonder?

Op De Wissel leren wij de kinderen stap voor stap zelfstandig te worden, samen te werken en om te gaan met verantwoordelijkheden. Dit alles in een veilige omgeving. We gaan hierbij  uit van de vijf kernwaardes:
 
Op De Wissel werken wij met weektaken. De dag is een afwisseling tussen klassikale momenten waarop instructie wordt gegeven en zelfstandig of samen werken aan de taak. Als u bij ons op school komt kijken, zult u merken dat op veel momenten kinderen alleen of in kleine groepjes met verschillende activiteiten en opdrachten bezig zijn. Dit komt doordat de kinderen zelf gepland hebben in welke volgorde ze hun taken maken.
De leerkrachten hebben op deze momenten een meer begeleidende rol of ze geven aan de instructietafel uitleg aan groepjes kinderen.

Onze leerlingen kunnen misschien nog wel beter vertellen of laten zien hoe wij op De Wissel werken. Komt u dus vooral eens kijken als we aan het werk zijn.