Ouderraad


Welkom op de website van de ouderraad van De Wissel in Uitgeest.

Het team van de ouderraad van De Wissel bestaat uit zowel ouders als leerkrachten. Het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt volledig gevormd door ouders.
Samen ondersteunen wij de school bij de organisatie van onder andere Sinterklaas, Kerst, het voorjaarsproject en het schoolreisje. 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, vragen wij ieder jaar in november een ouderbijdrage. Deze is vrijwillig en is al jaren gelijk. Voor het jaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 45,00 per kind.

Mocht je ons willen helpen, incidenteel of structureel, neem dan contact met ons op via info.dewissel@isobscholen.nl.
 

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Bestuur:
Voorzitter: Jordy Wijngaarden
Penningmeester: Raymond Leuven
Secretaris: Femke van Werkhoven

Teamleden:
Ellen Krol
Ciska van Steenis

Ouders:
Anke Fatels Eveline Nootebos Simone Walrave Denise Wolterman Michelle Hoogland Anita Meems Kitty Wubbels