Ouderraad


Welkom op de website van de ouderraad van de Wissel in Uitgeest.

Het team van de ouderraad van De Wissel bestaat uit zowel ouders als leerkrachten. Het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt volledig gevormd door ouders.
Samen ondersteunen wij de school bij de organisatie van onder andere Sinterklaas, kerst, het voorjaarsproject en het schoolreisje. 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, vragen wij ieder jaar in november een ouderbijdrage. Deze is vrijwillig en is al jaren gelijk. Voor het jaar 2017-2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 39,50 per kind.

Een andere belangrijke bron van inkomsten voor de OR is de inzameling van oud papier. Het geld dat hiermee opgehaald wordt gebruikt voor zowel de projecten binnen school, als spelmaterialen en het opknappen van het schoolplein. Zie voor alle inleverdata voor oud papier de jaarkalender.

Mocht je ons willen helpen, incidenteel of structureel, neem dan contact met ons op via info@dewisseluitgeest.nl.


De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
Bestuur :

Voorzitter: Cune van der Zwaan-Hulan
Secretaris: Chantal Lucas
Penningmeester: Renate Schut-Mijnen


Teamleden:
Nelleke Wester
Ellen Krol


Ouders:
Theo Leuwerink
Charlotte Opdam
Maaike Terra
Joke Scheerman
Petra Wokke
Jolanda Hendriks
Ferry Verhagen
Jasper Beerthuis
Suzanne Vendel
Saskia Bouma