Daltonkindcentrum De Wissel: samen groeien!


Inleiding

Vanuit een gebouw met daarin allemaal losse onderdelen zijn we de afgelopen jaren gegroeid naar één organisatie. Met ingang van 1 september 2019 zijn we van start gegaan met Daltonkindcentrum De Wissel: de plek voor kinderen van 0 – 12 jaar.
Binnen ons gebouw hebben we momenteel onderwijs, voor- en naschoolse opvang, twee peutergroepen en een kinderdagverblijf. Dit wordt verzorgd door twee organisaties: basisschool De Wissel en Kinderopvang Kidsbest. 
 

Dit betekent in de praktijk:

 

Wij bieden een goede basis

Vanuit onze beide visies hebben we gebouwd aan een nieuwe visie waar alle leerkrachten en leidsters zich in herkennen en waar ruimte is voor iets nieuws. Hiermee geven we het kader aan waarbinnen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers vanuit dezelfde waarden aan het werk zijn. Eindresultaat hierbij is het handelen vanuit dezelfde kijk op kinderen, gebaseerd op de daltonwaarden.
 

Samenwerken

Om de samenwerking tussen beide organisaties te versterken moet er op verschillende niveaus gewerkt worden. De belangrijkste samenwerking ligt tussen de leerkrachten van de basisschool en de leidsters van de peutergroepen. Eindresultaat hierbij is de vloeiende overgang van baby tot puber. Voor kinderen en ouders voelt het als een logische stap binnen één organisatie.
 

Heldere communicatie

Bij de interne communicatie tussen de verschillende personeelsleden is veel aandacht zijn voor het informeren van elkaar, het overleggen met elkaar, het vertrouwen op elkaar. Bij de externe communicatie gaat het om het communiceren als één organisatie, het verspreiden van onze boodschap naar buiten toe. We gaan werken met één kindcentrumgids, één nieuwsbrief, één team en één taal.
 

Aandacht voor taal

Dit betekent aandacht voor de ontwikkeling van de woordenschat, het begeleid spelen (praatspelen), goed taal- en leesonderwijs. Dit is een sterke doorgaande lijn binnen de hele organisatie. Eindresultaat hierbij is dat de resultaten op ons taal- en leesonderwijs een blijvend stijgende lijn laten zien.