Waarom een voorschool


Sinds een aantal jaren bieden we op onze locatie naast basisschool De Wissel ook  peuteropvang Ukkepuk van organisatie Kidsbest aan.
In de peutergroep mogen kinderen starten als ze tussen de 2 jaar en de 2,5 jaar oud zijn. De peuters leren hier spelen met andere kinderen, zich staande houden in een groep, luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar. Daarnaast is er aandacht voor:   
In augustus 2017 zijn we gezamenlijk gestart met onze voorschool De Speeltrein. Deze voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en komt naast de peutergroep. De voorschool is een plek waar peuteronderwijs overgaat in kleuteronderwijs. Soms zijn kinderen al eerder toe aan de basisschool en soms heeft een kind wat langer de tijd nodig. Maar ook voor kinderen met een reguliere ontwikkeling biedt de voorschool veel kansen:   
Op de voorschool werken de pedagogisch medewerkers nauw samen met de leerkrachten van de kleutergroepen. Er wordt gewerkt vanuit gezamenlijke thema’s en met dezelfde materialen. De peuters en de kleuters spelen regelmatig samen buiten en ook worden groepjes peuters regelmatig meegenomen naar de kleutergroep om samen aan een activiteit te werken. Zo worden kinderen aan de ene kant extra uitgedaagd en aan de andere kant krijgen ze al een bepaalde gewenning waardoor de overgang naar een vaste plek in de kleutergroep gemakkelijker wordt.

Peuters die bij Ukkepuk op tweejarige leeftijd gestart zijn, kunnen als ze drie jaar worden, overstappen naar voorschool De Speeltrein.
 

OBS De Wissel | De Hoop 3 | 1911 KX Uitgeest | 0251-880 707 | info.dewissel@isobscholen.nl